Awards

 1.  Gadima Chaitraban  Puraskar – 2016
 2.  Ashok Ratna – Lok Kala Ratna Puraskar 2016
 3.  Maharashtra Lokkalavant Pratishtans’ Maharashtra Lok Gaurav Puraskar 2016
 4.  Parivartan Samajich Sanstha –Kala Ratna 2016
 5.  Anna Bhau Sathe Samaj Gaurav Puraskar 2015
 6.  Ambernath Marathi Film Festival coveted as the best platback singer for Poshter Boys 2015
 7. Received Sangeet Natak Kala Academy “Ustad Bismillakhan Yuva Puraskar”2014
 8. In Zee Gavrav Award 2014 received the Best Playback Singer for film Chintu2
 9. Nirtya KalaNiketan Puarskar2014
 10. “Youth Icon”by Jawahar 2014
 11. Nomination for Shayadri Cine awards for the film Pikuli for 2014
 12. Nomination for Mahrashtracha favorite kon 2014(zee takies)
 13. Lahuji savle Samaj Ratna Puraskar 2013
 14. Marathi Gavrav puraskar2011
 15. Lokrang Puraskar Akhil Bhartiya Marathi Natya Parishad (Borivali)
 16. Samrat Ashok Puraskar2012
 17. Samaj Ratna Puraskar from Akhil Bhartiya congress committee
 18. Janadesh award 2011-for the contribution in the folk art.
 19. Ramabai Ambedkar fellowship Award -from Delhi Government
 20. Bhim Ratna Awards (Bhimrai Kala Academy 2011)
 21. Sanjeevan Kala Gaurav award-2011
 22. Navshakti Awards 2008 – For best singer and music director
 23. Nomination for Mata Sanman2008 – best male singer for the film Urus.
 24. Maharashtra Chitrapat Mohostav2009-for best male singer-Katha nama jogya chi.
 25. Nomination for V.Shantaram Awards2009-for best male singer-film Mee Shivaji Raje Boltoey
 26. Nomination for Mata Sanman2009 – for best male singer-film Mee Shivaji Raje Boltoey